Results

Výsledky výzkumné činnosti NCK MESTEC vedou k nové či inovované produkci chytrých komponent a systémů, které vstupují do celé řady strojírenských konceptů a oborů. Jedná se zejména o technologické celky v oblasti strojírenského a zpracovatelského průmyslu, logistiky, zdravotnictví či energetiky. Současně pokrývají širokou škálu možných aplikací pro neprůmyslové obory (lékařská diagnostika, implantáty apod.).

V celkovém kontextu centra vznikají v rámci projektu výsledky přes všechny výzkumné programy – pokročilé materiály; tribologie a povrchové inženýrství; transportní jevy a energie; aditivní technologie; mechatronické systémy; úsporné technologie a materiály pro udržitelný rozvoj. Výsledky mají podobu patentů, užitných vzorů, funkčních vzorků, software, prototypů či ověřených technologií. Součástí výsledků jsou i publikační výstupy.

Projekt TN01000071 a TN02000010 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství je realizován v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence. Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a na posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Zároveň podporuje spolupráci výzkumně a technologicky zaměřených center s aplikačním sektorem s cílem vytvářet poznatky a výsledky s vysokým potenciálem pro přímé uplatnění v praxi.

Výsledky výzkumné činnosti

Výsledky vznikají v rámci výzkumné činnosti projektu NCK a také díky další spolupráci výzkumných organizací s technologicky orientovanými firmami - nejčastěji jde o partnerské projekty navazující na výzkumné zaměření centra.

Projekt: TN01000071

Přehled dosažených výsledků projektu

Centrální evidence projektů/Rejstřík informací o výsledcích.

Nabídka technologií NCK MESTEC1

Přehled významných technologií - výsledků projektu.

Články k výzkumné činnosti NCK MESTEC1

Přehled článků publikovaných z výzkumné činnosti NCK MESTEC1.

Projekt: TN02000010

Přehled dosažených výsledků projektu

Centrální evidence projektů/Rejstřík informací o výsledcích.

Nabídka technologií NCK MESTEC2

Přehled významných technologií - výsledků projektu.

Články k výzkumné činnosti NCK MESTEC2

Přehled článků publikovaných z výzkumné činnosti NCK MESTEC2.

Nahoru