Články

Články výzkumné činnosti

V rámci NCK MESTEC jsou realizovány výzkumné a vývojové činnosti s cílem dosažení takových aplikačních výsledků, které disponují vysokým potenciálem pro uplatnění v průmyslové praxi.

V první řadě se jedná o výsledky s průmyslově-právní ochranou, jako jsou patenty a užitné vzory. Mezi další výsledky pak patří prototypy, funkční vzorky, ověřené technologie a software. Vedle těchto výsledků vznikají dále odborné publikace a další druhy článků, které prezentují jak dosažené výsledky, tak nové poznatky z oblasti výzkumné agendy NCK MESTEC.

Přehled článků

ČlánekOdkaz
Kubela, T., Pochyly, A., & Singule, V. (2019).
High accurate robotic machining based on absolute part measuring and on-line path compensation.
Paper presented at the International Conference on Electical Drives and Power Electronics, 2019-September 143-148. doi:10.1109/EDPE.2019.8883912
Detail
Steinbauer, P., Neusser, Z., Bukovsky, I., & Neruda, M. (2019).
Lighting pole health monitoring for predictive maintenance.
Paper presented at the Procedia Structural Integrity, 17 799-805. doi:10.1016/j.prostr.2019.08.106
Detail
Bijalwan, V., Prajzler, V., Erhart, J., Tan, H., Roupcová, P., Sobola, D., Tofel, P., & Maca, K. (2021).
Rapid pressure-less and spark plasma sintering of (Ba0.85Ca0.15Zr0.1T0.9)O3 lead-free piezoelectric ceramics.
Journal of the European Ceramic Society, 41(4), 2514-2523. doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2020.11.029
Detail
Bijalwan, V., Erhart, J., Spotz, Z., Sobola, D., Prajzler, V., Tofel, P., & Maca, K. (2021).
Composition driven (ba,ca)(zr,ti)O3 lead-free ceramics with large quality factor and energy harvesting characteristics.
Journal of the American Ceramic Society, 104(2), 1088-1101. doi:10.1111/jace.17497
Detail
Bijalwan, V., Tofel, P., Spotz, Z., Částková, K., Sobola, D., Erhart, J., & Maca, K. (2020).
Processing of 0.55(Ba0.9Ca0.1)TiO3-0.45Ba(Sn0.2Ti0.8)O3 lead-free ceramics with high piezoelectricity.
Journal of the American Ceramic Society, 103(8), 4611-4624. doi:10.1111/jace.17090
Detail
Cvrček, L., Denk, F., & Čejka, Z. (2020).
Comparison of 3D printed trabecular structure with porous plasma spray: A method based on mapping the local modulus of elasticity.
Materials Research Express, 7(7) doi:10.1088/2053-1591/aba147
Detail
Fintová, S., Pokorný, P., Fajkoš, R., & Hutař, P. (2020).
EA4T railway axle steel fatigue behavior under very high-frequency fatigue loading.
Engineering Failure Analysis, 115 doi:10.1016/j.engfailanal.2020.104668
Detail
Arbeiter, F., Trávníček, L., Petersmann, S., Dlhý, P., Spoerk, M., Pinter, G., & Hutař, P. (2020).
Damage tolerance-based methodology for fatigue lifetime estimation of a structural component produced by material extrusion-based additive manufacturing.
Additive Manufacturing, 36 doi:10.1016/j.addma.2020.101730
Detail
Barta, J., Knebl, L., Vitek, O., Bramerdorfer, G., & Silber, S. (2020).
Optimization of line-start synchronous reluctance machine amended from an induction machine.
Paper presented at the Proceedings - 2020 International Conference on Electrical Machines, ICEM 2020, 272-277. doi:10.1109/ICEM49940.2020.9270722
Detail
Michalec, M., Polnický, V., Foltýn, J., Svoboda, P., Šperka, P., & Hurník, J. (2022).
The prediction of large-scale hydrostatic bearing pad misalignment error and its compensation using compliant support.
Precision Engineering, 75, 67-79. doi:10.1016/j.precisioneng.2022.01.011
Detail
Bijalwan, V., Prajzler, V., Erhart, J., Velazquez, J. J., Galusek, D., & Maca, K. (2022).
Rapid pressureless sintering of barium titanate–based piezoceramics and their electromechanical harvesting performance.
Journal of the American Ceramic Society, 105(11), 6886-6897. doi:10.1111/jace.18602
Detail
Fintová, S., Kuběna, I., Chlupová, A., Jambor, M., Šulák, I., Chlup, Z., & Polák, J. (2021).
Frequency-dependent fatigue damage in polycrystalline copper analyzed by FIB tomography.
Acta Materialia, 211 doi:10.1016/j.actamat.2021.116859
Detail
David, P., Mares, T. (2021).
Topology optimization of micro-truss structures.
Paper presented at the 29th Workshop of applied mechanics 2021 in Praque.
Detail
Zamecnikova, T., Kropik, B., Kulisek, V., Mala, A., Mares, T., Novotny, C., Ruzicka, M., Steinbauer, P., Dockal, A., Stajner, O., (2021).
Innovation of the thermobarrier solution on a vibration testing machine.
Conference paper presented at an international conference Polymer composites 2021.
Detail
Nahoru