První rok realizace projektu

V roce 2023 byl zahájen projekt MESTEC2, který navazuje na úspěšný iniciační projekt MESTEC.

Kromě výzkumných aktivit proběhlo i několik jednání/hlasování:

- Návštěva pověřeného konzultanta TAČR Ing. Jana Bartoně, CSc. (4x)
- Setkání pověřených konzultantů a projektových manažerů na TAČR (2x)
- Valná hromada NCK (2x)
- Rada NCK (3x)
- Schůzka řešitelů dílčích projektů – vědecké rady (2x)

Další setkání řešitelů dílčích projektů – vědecké rady proběhne v březnu 2024.

Již v roce 2023 byly zveřejněny 2 výsledky publikačního charakteru nad rámec plánu (recenzovaný odborný článek):

Using acoustic emission for condition monitoring of the main shaft bearings in 4-point suspension wind turbine drivetrains
(Využití akustické emise pro monitorování stavu ložisek hlavního hřídele v hnacích ústrojích čtyřbodového zavěšení větrných turbín)
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10589759.2023.2283511

Grain refinement effect on fatigue life of two grades of commercially pure titanium
(Vliv zjemnění zrna na únavovou životnost titanu)
https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2023.107883

Nahoru