Výsledky

Výsledky

Výsledky výzkumné činnosti NCK MESTEC vedou k nové či inovované produkci chytrých komponent a systémů, které vstupují do celé řady strojírenských konceptů a oborů. Jedná se zejména o technologické celky v oblasti strojírenského a zpracovatelského průmyslu, logistiky, zdravotnictví či energetiky. Současně pokrývají širokou škálu možných aplikací pro neprůmyslové obory (lékařská diagnostika, implantáty apod.).

V celkovém kontextu centra vznikají v rámci projektu výsledky přes všechny tři výzkumné programy – pokročilé materiály, aditivní technologie či mechatroniku a mají podobu patentů, užitných vzorů, funkčních vzorků, software či ověřených technologií. Součástí výsledků jsou i publikační výstupy.

Projekt TN01000071 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství je realizován v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence. Program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a na posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu. Zároveň podporuje spolupráci výzkumně a technologicky zaměřených center s aplikačním sektorem s cílem vytvářet poznatky a výsledky s vysokým potenciálem pro přímé uplatnění v praxi.

Výsledky

Výsledky výzkumné činnosti

Výsledky vznikají v rámci výzkumné činnosti projektu NCK a také díky další spolupráci výzkumných organizací s technologicky orientovanými firmami - nejčastěji jde o partnerské projekty navazující na výzkumné zaměření centra.

Přehled dosažených výsledků

Přehled dosažených výsledků projektu

Centrální evidence projektů/Rejstřík informací o výsledcích

Více
Aditivní technologie

Nabídka technologií NCK MESTEC

Dynamický rozvoj aditivních technologií (AM) je v posledních deseti letech jedním z významných technologických témat zasahujících do celého spektra průmyslových odvětví.

Více
Aditivní technologie

Články k výzkumné činnosti NCK MESTEC

Přehled článků publikovaných z výzkumné činnosti NCK MESTEC.

Více
Nahoru