Lidé

a spolupracovníci

Vedoucí výzkumných programů

Vysoké učení technické v Brně

prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
hlavní řešitel
Osobní profil na VUT

prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
vedoucí VP1 Pokročilé materiály
Osobní profil na VUT

doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
vedoucí VP2 Aditivní technologie
Osobní profil na VUT

doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
vedoucí VP3 Mechatronika, chytré technologie a virtuální dvojčata
Osobní profil na VUT

Lidé

Členové orgánů NCK a garanti dílčích projektů

Výzkumné organizace

Vysoké učení technické v Brně
 • prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
 • doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
 • doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
 • doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
 • prof. Dr. Ing. Karel Bouzek
České vysoké učení technické v Praze
 • prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
 • Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
 • prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
 • doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.

Technologicky orientované podniky

ŽĎAS, a.s.
 • Ing. Jiří Sochor
Slovácké strojírny, akciová společnost
 • Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.
Bosch Rexroth, spol. s r.o.
 • Ing. Dětřich Robenek
PBS Turbo s.r.o.
 • Ing. Ondřej Tomek
DAIDO METAL CZECH s.r.o.
 • Ing. Pavel Čermák
MODULARTEST s.r.o.
 • Ing. Pavel Skuhravý
BAUMÜLLER BRNO, s.r.o.
 • Ing. Jiří Kurfürst, Ph.D.
EMP s.r.o.
 • Karl-Heinz Arndt
EXMONT-Energo a.s.
 • Ing. Jaroslav Teplý
ProSpon, spol. s r.o.
 • Ing Zdeněk Čejka
CASALE PROJECT a.s.
 • Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Robert Bosch, spol. s r.o.
 • Ing. Rostislav Šolta, Ph.D.
METALKOV, spol. s r. o.
 • Ing. Evžen Reitschläger, ml.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
 • Ing. Jiří Cibulka, Ph.D.
KOMA - Industry s.r.o.
 • Gustav Kotajny
Shape Steel a.s.
 • Ing. Martin Kovalčuk
Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
 • Ing. Libor Vlček, Ph.D.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • RNDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Nahoru